ORCA
KONKURSI,  PREPORUKE

TVOJ MAGAZIN preporučuje: Ako voliš životinje, postani polaznik ORCA Akademije!

Ako te je naslov zainteresovao, pre nego što pročitaš tekst, postavi sebi sledeća pitanja:

 • Želiš li da, kroz svoju struku, aktivno doprineseš dobrobiti životinja i zaštiti prirode?
 • Želiš li da svoja znanja primeniš tako da napraviš stvarnu promenu u društvu?
 • Radoznao si da saznaš na koje načine možeš obezbediti finansijska sredstva za svoj rad ili kako da efikasno pošalješ svoju poruku građanima, medijima i političarima?
 • Možda želiš da se usavršavaš u oblastima svojih interesovanja uz mentorsku podršku?

Potvrdni odgovori na prethodna pitanja te kandiduju za potencijalnog polaznika ORCA akademije.

www.orca.rs

Liderski trening program ORCA Akademije

Upoznaćemo te sa Liderskim trening programom ORCA Akademije (u daljem tekstu: LTP): pred tobom je jedinstveni trening program koji kroz multidisciplinarni pristup – integrišući znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka – razvija znanja i veštine potrebne za primenjenu zaštitu životinja i prirode.

LTP je prvi program ovog tipa u našoj zemlji, nastao na osnovu potreba našeg društva i po ugledu na savremene evropske obrazovne programe u ovim oblastima.

Kome je program namenjen?

Program je namenjen onima koji žele da se, u okviru svog rada, posvete dobrobiti životinja i zaštiti prirode – studentima diplomskih i postdiplomskih studija, stručnjacima iz relevantnih oblasti i aktivistima organizacija civilnog društva.

Koncept programa

ORCA Akademija pristupa dobrobiti životinja i zaštiti prirode kao multidisciplinarnim oblastima koje se mogu razvijati uz integraciju znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.

Afirmiše savremen pristup dobrobiti životinja i zaštiti prirode, uzimajući u obzir širi socio – ekonomski i politički okvir za razvoj ovih oblasti.

www.orca.rs

U skladu sa savremenim pristupom, teme koje se obrađuju u okviru Liderskog trening programa su:

 • Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode
 • Komunikacija sa različitim ciljnim grupama
 • Proces izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode
 • Liderske veštine
 • Prezentacijske veštine
 • Mediji i veštine javnog nastupa
 • Tehnike prikupljanja sredstava i projektni menadžment
 • Savremeni koncepti dobrobiti životinja, očuvanja vrsta i staništa

Liderski trening program 2020/2021.

Program će trajati 12 meseci i podrazumeva:

 1. Dva petodnevna trening modula u maju i novembru 2020. godine
 2. Razvijanje kampanje javnog zastupanja i stručno-istraživačkog rada uz mentorsku podršku. Teme kampanja i radova će se utvrditi sa polaznicima LTP tokom i neposredno nakon prvog modula. Okvirna lista oblasti u okviru kojih je moguće odabrati temu data je u prilogu 2 ovog konkursa
 3. Jednodnevne radionice za prezentaciju koncepta kampanje javnog zastupnja i stručnoistraživačkog rada u junu 2020. godine
 4. Vebinara na temu osnova projektnog menadžmenta i prikupljanja finansijskih sredstava za neprofitne inicijative

Po potrebi, biće organizovane i posete domaćim institucijama koje se bave dobrobiti životinja i zaštitom prirode u Srbiji, da bi se polaznici upoznali sa njihovim radom.

Polaznici koji uspešno završe sve obaveze dobiće sertifikat ORCA Akademije, kao i mogućnost da se uključe u rad ORCA i drugih partnerskih institucija i organizacija sa kojima ORCA sarađuje.

www.orca.rs

Uslovi konkursa

 • Konkurs je otvoren do 30. aprila 2020. godine u 16h
 • Prijavna dokumentacija se sastoji od biografije i motivacionog pisma koji su sastavljeni prema Smernicama za prijavu polaznika LTP (prilog 1).
 • Prijavnu dokumentaciju poslati na mejl: akademija@orca.rs
 • Troškovi učešća za odabrane polaznike u LTP biće pokriveni od strane ORCA zahvaljujući donatorskoj podršci
 • Sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete poslati na mejl: akademija@orca.rs
 • Razmatraće se samo kompletne prijave, a najbolji kandidati će biti pozvani na razgovor

Rad ORCA Akademije podržan je u okviru projekta „Tvoje mesto u Srbiji“ koji finansira USAID, a sprovodi ORCA u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA i Fondacijom „Jelena Šantić“.

ORCA projekti

Osim Liderskog trening programa, ORCA, takođe, sprovodi i druge projekte koji zaslužuju medijsku pažnju:

 1. STUDENTSKI DOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I PRIRODE ,,LJUBINKA VIVČAR”
 2. BESPLATNE ORCA RADIONICE ZA DECU
 3. PORTAL www.orkica.rs – edukativni onlajn dečiji klub
 4. ODRŽIVA POLJOPRIVREDA
 5. PO MERI ČOVEKA I PSA
 6. BEZBEDNOST HRANE

I još mnoge druge…

Uostalom, klikni na sajt i uverićeš se i sam! A ako, pritom, voliš životinje i brineš za svet oko sebe, potrudi se da budeš deo ORCA Akademije! TVOJ MAGAZIN ti to preporučuje!

Izvor: https://orca.rs/konkurs-za-polaznike-druge-generacije-liderskog-trening-programa-orca-akademije/