• Koja je tvoja priča?
    PISANJE,  SAVETI

    Koja je tvoja priča?

    Ono što postoji u svetu oko tebe je ništa u poredjenju sa onim što se nalazi u tebi samom. Dozvoli svom zakopanom blagu da izadje na površinu tako što ćeš se, na sebi svojstven način, rečima izraziti.