3. GODINA,  SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Leksikologija: metafora, metonimija i sinegdoha

O metafori, metonimiji i sinegdohi ovoga puta ne govorimo kao o stilskim figurama, već kao o jezičkom mehanizmu za bogaćenje rečnika.

Stoga, najvažniji načini za proširivanje značenja reči jesu upravo:

 1. Metafora
 2. Metonimija
 3. Sinegdoha

Metafora

Metafora je prenošenje imena jednog pojma na drugi na osnovu sličnosti među njima.

Sličnost može biti uspostavljena po obliku, funkciji, boji, položaju i vezi.

Metafora kao jezički mehanizam se koristi onda kada ne znamo naziv nekog predmeta ili pojma.

Takođe, metafora može biti i mehanizam mišljenja kojim konkretizujemo apstraktne pojmove.

Sličnost pojmova nikada nije potpuna, već se odnosi samo na jednu karakteristiku, dok su sve ostale različite.

Metaforična značenja su uvek sekundarna, a ne osnovna.

Primeri za metaforu

 • vrat čoveka : vrat gitare (sličnost po obliku)
 • krilo ptice : krilo aviona (sličnost po funkciji)
 • jezik u ustima : jezik na cipeli (sličnost po obliku)
 • ljudska noga : noga stola (sličnost po položaju)
 • kralj kao vladar : kralj u šahu (sličnost po funkciji)
 • zlatno postolje : zlatno klasje (sličnost po boji)
 • daleka zemlja : daleka prošlost (sličnost prostora sa vremenom)
 • bistra voda : bistar čovek (sličnost konkretnog sa apstraktnim)

Kolektivna ekspresija

Inspiracija za mnoge metafore bila je kolektivna ekspresija.

Izraz kolektivna ekspresija označava razna uverenja ljudi o svojstvima predmeta ili pojava kojima su okruženi.

Ponekad su ta uverenja objektivna, ali su vrlo često i potpuno subjektivna:

 • guska: glupa osoba
 • lisica: lukava osoba
 • svinja: neko ko je prljav i neuredan
 • jagnje: neko ko je nedužan
 • medved: trapava osoba
 • tele (u srpskom jeziku): glupa osoba
 • tele (u norveškom jeziku): lepa osoba

Glagoli sa metaforičnim značenjem

 • Reka teče (osnovno značenje) : Život teče (metaforično značenje).
 • Pao je sa stolice (osnovno značenje) : Pao je sa vlasti (metaforično značenje).
 • Podigla sam knjigu sa poda (osnovno značenje) : Muzika mi je podigla raspoloženje (metaforično značenje).
 • Ptica je poletela (osnovno značenje) : Suze su mi poletele od sreće (metaforično značenje).
Unsplash

Metonimija

Metonimija je prenošenje imena jednog pojma na drugi s kojim je u neposrednom kontaktu na osnovu njihove logičke povezanosti (prostorne, vremenske ili uzročno-posledične).

Metonimijska značenja su uvek sekundarna i dobijaju ih uglavnom imenice.

Primeri

 • Popila sam čašu soka (ime količine tečnosti se zamenjuje imenom predmeta).
 • Grad spava (povezanost naselja i stanovnika).
 • Škola je na ekskurziji (povezanost ustanove i ljudi u njoj).
 • Pojeo je dva tanjira supe (povezanost posude i količine sadržaja koji staje u nju).
 • Čitam Andrića (povezanost autora i dela).
 • Slušam Mocarta (povezanost autora i dela).
 • Pijem kakao (povezanost biljke i pića koje se spravlja od nje).
 • Ručamo spanać (povezanost biljke i jela koje se spravlja od nje).
 • Orkestar ima gitaru (povezanost predmeta i osobe koja se njim služi).
 • Istok predlaže saradnju (povezanost strane sveta i države na toj strani).

Razlika između metafore i metonimije

Kod metafore predmeti i pojmovi moraju biti slični, ali ne moraju biti u vezi, niti u bilo kakvom kontaktu:

 • keramički tanjir : leteći tanjir

Kod metonimije pojmovi moraju biti u neposrednom kontaktu:

 • keramički tanjir : tanjir supe
Unsplash

Sinegdoha

Sinegdoha je prenošenje jednog pojma na drugi na osnovu veze deo-celina.

Ako leksemom za deo imenujemo celinu, svi će nas razumeti.

Primeri

 • Izdavačka kuća je objavila pet naslova ove godine (celina je knjiga, a deo je naslov).
 • Imam krov nad glavom (umesto: Imam kuću).
 • Seljak to više neće proizvoditi (jednina umesto množine).
 • Ovca je domaća životinja (životinja u jednini umesto roda te životinje).

Ponekad se leksemom za celinu može imenovati deo:

 • Ljudi greše (umesto čovek greši).
 • Omladino, uči od starijih (umesto mladiću ili devojko, uči od starijih).

Stilske figure

Za razliku od jezičkih mehanizama, stilske figure služe da pesnički jezik učine slikovitijim.

Podsetimo se njihovih primera:

Metafora:

 • Rani pramen sunca u drveću tinja (pramen umesto zrak).

Metonimija:

 • Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba (umesto: od rođenja do smrti).

Sinegdoha:

 • Ne, nek’ mi ne priđu oka tvoja dva.
 • Vuk dlaku menja, ali ćud nikako.

Savladali smo tri najvažnija načina za proširivanje značenja reči: metaforu, metonimiju i sinegdohu.