3. GODINA,  SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Šarl Bodler ,,Veze” analiza pesme

Nakon pesme ,,Albatros”, Bodlera upoznajemo i kroz pesmu ,,Veze”, koja u potpunosti iskazuje poetiku ovog pesnika.

Upotrebom simbola, neobičnih slika, novih ideja i originalnih stilskih sredstava, Bodler u pesmi ,,Veze” postavlja temelje novog književnog pravca – simbolizma.

Varirajući motive prirode i čoveka, pesnik iznosi svoju osnovnu ideju:

U prirodi postoji sklad i svi njeni element su međusobno povezani, uključujući i čoveka koji često odskače i narušava to jedinstvo.

Naslov pesme je u srpskom jeziku preveden kao veze, ali je važno napomenuti da se on u drugim jezicima prevodi i kao sklad, saglasnost, slaganje ili uzajamnost. Svi ovi sinonimi ukazuju na one veze na koje je Šarl Bodler želeo da nam skrene pažnju.

Unsplash

Analiza pesme

 • Već se u prvoj strofi pesme iznosi osnovna ideja: priroda je hram koga čine njeni stubovi – biljke, životinje i ljudi, ali je, nažalost, čovek nesvestan tih veza.
 • U drugoj strofi se slavi priroda, naglašava se njeno jedinstvo i ističe se njena veličina. U ovoj strofi se pesnik koristi poređenjem ( ,,ko odjeci…”), kontrastom ( svetlo i tama) i sinestezijom ( ,,boje, mirisi i zvuci razgovore vode”; mešanje čula) da bi preneo svoje poruke čitaocu.
 • U trećoj strofi Bodler nastavlja da razvija sinesteziju time što prožima sva čula kroz njihovo poređenje i kontrastiranje ( ,,neki su mirisi sveži, drugi iskvareni…”).
 • U četvrtoj strofi se poređenjem mirisa ( ,,kao ambra, mošus, tamjan…”), metaforom ( ,,što u beskraj šire prosiranje svoje”) i sinestezijom ( ,,peva zanos čula…”) zaokružuje ideja o skladu u prirodi.

Analiza simbola

 • Hram: priroda je hram; sveštenici ovog hrama su pesnici – tvorci stvarnosti koja nadilazi onu u kojoj živimo
 • Stubovi hrama: biljke, životinje i ljudi
 • Mutne reči sleću: označava pesnikovo shvatanje jezika, govora i poezije
 • Svet: nije samo materijalan, već ga čine i inteligencija i intuicija, kao i reči, muzika, šuma simbola, boje – mirisi – zvuci koji vode razgovore, ali i jedinstvo svetlosti i tame; svi ovi elementi čine delove jedne celine i povezani su međusobno

Sinestezija

Ukoliko se prvi put susrećete sa pojmom sinestezije, treba reći da ona označava sjedinjenje senzacija i mešanje čula, pa u skladu sa tim mirisi mogu imati oblik, boje, zvukove i obrnuto.

U književnosti je sinestezija stilska figura koja ukazuje na mešanje i stapanje više čulnih utisaka, čime se postiže slikovitost i iznijansiranost umetničkog izražavanja.

Struktura pesme

 • Bodlerova pesma ,,Veze” je sonet.
 • Sastoji se od 2 katrena i 2 terceta.
 • U pesmi preovladava dvanaesterac, a rima je obgrljena.
Unsplash

,,Veze”

Priroda je hram gde mutne reči sleću
Sa stubova živih ponekad, a dole
ko kroz šumu ide čovek kroz simbole
što ga putem prisnim pogledima sreću.

Ko odjeci dugi što daljem se svode
u jedinstvo mračno i duboko što je
ogromno ko noć i kao svetlost, boje,
mirisi i zvuci razgovore vode.

Neki su mirisi ko put dečja sveži,
zeleni ko polje, blagi ko oboje,
– drugi iskvareni, pobednički, teži,

što u beskraj šire prostiranje svoje,
kao ambra, mošus, tamjan, raskoš njuha
koji peva zanos čula nam i duha.