• ČITANJE,  PISANJE

    Drugarica piše buržujski!

    Onaj deo mene koji se zvao Mir-Jam ostao je dosledan sebi. Pisac i novinar u meni nisu se mogli prilagođavati. Tešila sam se da će me rehabilitovati vreme i da će me pomilovati vaša srca, dragi čitaoci.