ŠKOLSKE ZANIMLJIVOSTI,  SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Zašto se kaže ,,Žrtveni jarac”?

Izrazi o kojima ćemo govoriti, a koji se često koriste u srpskom jeziku, izvodi su iz knjige Milana Šipke ,,Zašto se kaže”. Knjigu je objavila Izdavačka kuća ,,Prometej” iz Novog Sada, u ediciji Popularna lingvistika.

Iako ih često koristimo, ponekad nismo svesni zašto se tako kaže, šta oni znače i kako su nastali.

Hajde, onda, da saznamo!

Eto, zato se kaže!

Zašto se kaže ,,Kamen spoticanja”?