• 3. GODINA

    Šta je ,,aktiv”?

    Važni pojmovi o kojima ćemo govoriti, a koji se često koriste u srpskom jeziku ili književnosti, čine Srpski jezik od A do Š. Pomoći ćemo ti da ih se podsetiš, a samim tim i da ih lakše primeniš u pisanju…