3. GODINA,  SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Tvorba pretvaranjem

Način građenja pri kom jedna vrsta reči prelazi u drugu bez promene oblika naziva se tvorba pretvaranjem.

Primer:

Mlada je imala klasičnu venčanicu, a njena sestra Mila dugu plavu haljinu kupljenu u Engleskoj.

Modeli građenja reči pretvaranjem

Postoje dva načina tvorbe pretvaranjem:

Poimeničavanje: kada pridev postaje imenica

 • Draga, Lepa, Divna
 • Brzi, Beli
 • Francuska, Grčka, Nemačka, Finska
 • mlada, prava, dobro, zlo, slatko, dežurni

Popridevljavanje: od glagola nastaju pridevi

 • viseći most
 • leteći tanjir
 • sledeći dan
 • umirujući glas
 • nabujala reka
 • opalo lišće
 • obrazovan čovek
 • pokošena trava

Napomena

U prethodnim objavama bilo je reči o svakom od načina tvorbe ponaosob, uz mnogobrojne primere koji ovu oblast gramatike čine razumljivijom.