3. GODINA,  SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Kombinovana tvorba

Kombinovana tvorba je način građenja reči pri kom nova reč nastaje istovremeno i slaganjem ( ili prefiksacijom) i izvođenjem.

Primer:

U ponedeljak se završava tromesečje i počinje novo poglavlje u mom životu – više neću biti ranoranilac.

Potrebno je obratiti pažnju na to da nije svaka tvorenica u kojoj se prepoznaju prefiks i sufiks nastala kombinovanom tvorbom. Kod velikog broja reči prefiks ili sufiks dodati su na izvedenu ili složenu osnovu: neuredan (prefiksacija od uredan), poklopac (izvođenje od glagola poklopiti).

Kombinovana tvorba imenica

Kombinovane tvorbe gotovo i da nema u drugim vrstama reči, osim kod imenica i prideva.

Modeli za kombinovanu tvorbu imenica:

Prefiks + tvorbena osnova:

 • podkrovlje: pod + krov + je
 • nadlaktica: nad + lakt + ica
 • dovratak: do + vrat + ak

Tvorbena osnova + spojni vokal + tvorbena osnova + sufks:

 • konjokradica: konj + o + krad + ica
 • mladoženja: mlad + o + žen + ja
 • punoglavac: pun + o + glav + ac

Kombinovanom tvorbom nastale su i imenice od dvočlanih imena mesta ili država:

 • Crnogorac
 • Novozelanđanin
 • Mokrogorac
Unsplash

Kombinovana tvorba prideva

Modeli za kombinovanu tvorbu prideva:

Prefiks + tvorbena osnova + sufiks:

 • besposlen: bez + posl + en
 • neodoljiv: ne + odol + jiv
 • međusoban: među + sob + an

Tvorbena osnova + spojni vokal + tvorbena osnova + sufiks:

 • pravdoljubiv: pravd + o + ljub + iv
 • dobroćudan: dobr + o + ćud + an

Napomena

U sledećim objavama biće više reči o svakom od načina tvorbe ponaosob, uz mnogobrojne primere koji će ovu oblast gramatike učiniti razumljivijim.