3. GODINA,  SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Pol Verlen ,,Mesečina” analiza pesme

Pol Verlen je francuski pesnik moderne koji se ubraja u grupu ,,ukletih pesnika”.

Kada govorimo o Verlenu, ne možemo zaobići njegov avanturistički duh i njegovu neobičnu emotivnu vezu sa mnogo mlađim pesnikom Arturom Remboom.

Živeo je u periodu od 1844. do 1896. godine.

Njegova poezija se odlikuje estetizmom i melodičnošću, a svrstava se u takozvanu doživljajnu liriku.

Pesma ,,Mesečina” nastala je 1869. godine i nalazi se u zbirci ,,Galantne svečanosti“.

Unsplash

Analiza pesme ,,Mesečina”

  • U pesmi se iza pejzaža mesečine i atmosfere muzike i plesa, zapravo, krije život pod šminkom i maskama.
  • Sva lica, pogledi i pokreti u noći su samo privid zbog maski koje ljudi nose.
  • Koristeći motive mesečine, pesme i muzike, pesnik progovara o dvoličnosti.
  • On postavlja sledeća pitanja:
  • Da li čovek poznaje sebe?
  • Da li je svestan svojih laži kojima se zavarava?
  • Kakav je život koji zahteva laži i maskiranja?
  • U čemu je tajna življenja?

Čovek se sagledava kao tužno i tragično biće.

  • Pesma se sastoji od 3 katrena.
  • Stih je jedanaesterac, a rima je ukrštena.
Unsplash

,,Mesečina”

Pejzaž bez premca, to je vaša duša
Gde idu ljupke maske, plešu krinke,
A svi, dok zvonka lauta se sluša,
Ko da su tužni ispod čudne šminke.

Premda u pesmi setno im trepere,
Pobedna ljubav, život dnevnog sjaja
U sreću kao da nemaju vere,
A pesma im se s mesečinom spaja.

Sa mesečinom i tužnom i lepom
Od koje ptice sanjaju u borju
I vodoskoci u zanosu slepom
Jecaju, vitki, u svome mramorju.