3. GODINA,  SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Kratak osvrt na poetike romantizma i realizma u odnosu na modernu

Učenici koji pohađaju treći razred gimnazija, odmah na počeku školske godine, u okviru programa predviđenog za predmet Srpski jezik i književnost, upoznaju se sa novim pravcem koji se zove moderna.

Da bismo razumeli poetiku moderne, potrebno je napraviti kratak osvrt na književne pravce koji su joj prethodili – romantizam i realizam.

Pritom, trebalo bi naglasiti da su književne epohe koje se smenjuju uvek u kontrastu – to je nepisano pravilo. One poriču jedna drugu i ograđuju se jedna od druge. Upravo u tom kontrastu se nalaze i realizam u odnosu na romantizam, kao i moderna u odnosu na realizam.

Foto: Unsplash

Romantizam

Vreme: Kraj 18. i početak 19. veka.

Evropski predstavnici:

 • Hajnrih Hajne (Nemačka)
 • Džordž Gordon Bajron (Engleska)
 • Aleksandar Puškin (Rusija)

Srpski predstavnici:

 • Vuk Karadžić
 • Petar Petrović Njegoš
 • Branko Radičević
 • Đura Jakšić
 • Jovan Jovanović Zmaj
 • Laza Kostić

Društveni konteksti:

 • Francuska revolucija
 • Napoleonovi ratovi
 • Slovenske borbe za nacionalne države

Manifest (programi u kojima su date ključne ideje):

,,Predgovor Kromvelu” Viktora Igoa

Uticaji:

 • Narodna književnost
 • Homer
 • Šekspir

Novine:

 • Ne postoje pravila i uzori
 • Sloboda umetničkog izražavanja
 • Groteksno – ružno – neobično
 • Narušavanje tri dramska jedinstva (radnja – mesto – vreme)

Poetika:

 • Subjektivnost
 • Melanholija
 • Tajanstvenost
 • Sanjalačko
 • Čudesno
 • Splin (dosada, čamotinja)
 • Suvišni čovek
 • Dobrovoljno izgnanstvo
 • Priroda kao utočište
 • Mešanje književnih rodova (poeme)
Foto: Unsplash

Realizam

Vreme: Druga polovina 19. veka

Evropski predstavnici:

 • Balzak, Stendal, Flober, Mopasan, Zola (Francuska)
 • Tolstoj, Gogolj, Dostojevski (Rusija)
 • Dikens, Eliot (Engleska)
 • Mark Tven (Amerika)

Srpski predstavnici:

 • Jakov Ignjatović
 • Milovan Glišić
 • Laza Lazarević
 • Simo Matavulj
 • Stevan Sremac
 • Radoje Domanović

Društveni konteksti:

 • Vreme nakon Francuske revolucije
 • Raslojavanje stanovništva
 • Razvoj prirodnih nauka

Manifest (programi u kojima su date ključne ideje):

Predgovor ,,Ljudskoj komediji” Onorea de Balzaka

Novine:

 • Pisac je beležnik društva
 • Slučaj je najveći romansijer na svetu
 • Poređenje ljudskog i životinjskog sveta

Poetika:

 • Objektivnost
 • Podražavanje stvarnosti
 • Analiza društva
 • Otkrivanje likova koji su socijalno-psihološki motivisani
 • Pisati onako kako jeste, a ne kako bismo želeli da bude
 • Pripovedanje u 3. licu
 • Analitičnost
 • Kritičnost
Foto: Unsplash

Rezime

S obzirom na to da su epohe uvek u kontrastu, a da se često ugledaju na pravac koji je delovao pre onog kom se suprotstavljaju, možemo reći da se moderna ograđuje od realizma i ugleda na romantizam.

O poetici moderne biće više reči u sledećoj objavi na blogu.

2 Comments