MISLITE O TOME,  PISANJE

Šta je Daning-Krugerov efekat?

Daning – Krugerov efekat je sklonost onih koji nisu previše pametni da sebe precenjuju i ispoljavaju visoko samopouzdanje.

Takođe, ovaj efekat podrazumeva i sklonost pametnih da se potcenjuju i povlače.

Zvuči poznato i aktuelno?

Kako je to moguće?

Na koji način intelektualne sposobnosti i mentalni sklop dovode do Daning-Krugerovog efekta?

Objašnjenje je jednostavno – pametni su svesni svojih ograničenja, pa se povlače, dok su oni manje pametni nesvesni svojih nedostataka, pa se nameću.

Utoliko pre, duboki naklon i poštovanje za one pametne ljude koji se ne povlače, nego se bore.

Čini se da je 21. vek doba Daning – Krugerovog efekta!

O ženama i ljudima vrednim pažnje čitajte na stranicama Tvog Magazina!

2 Comments