Jesenja poezija
PISANJE,  SAVETI

Jesenji haiku

Na radionici kreativnog pisanja podstičem mlade da stvaraju, ali i sama bivam nadahnuta.

Inspiracija uzima za ruku onog ko hrli njoj u susret.

Unsplash

Otuda ovaj jesenji haiku

Jesenji haiku

Jednom godišnje je previše kad padaš, zašušta uveli list.

Zauvek nije dovoljno kad voliš, zareža ranjeno srce.

Jednom i zauvek samo su čestice, odzvanjalo je kroz vetar.

Kome li je zloslutnik pevao poslednji jesenji haiku?

GDE SE NALAZI TVOJ IZVOR INSPIRACIJE?