Zašto se kaže ,,Alfa i omega“?

Iako ove izraze često koristimo, ponekad nismo svesni zašto se tako kaže, šta oni znače i kako su nastali.
Hajde, onda, da saznamo!