SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Rubrika ,,Srpski jezik od A do Š”

Uveren si da poznaješ svoj jezik i da ga sasvim dobro govoriš ili pišeš. Ipak, povremeno se dogodi da se zbuniš, jer nisi siguran šta neka reč znači, kada se koristi ili koji je njen ispravan oblik.

Iako ga koristiš svakodnevno, iznenadiš se kada shvatiš da je jezik ,,živi organizam’’ koji se menja, raste i prilagođava.

Šta ćeš naučiti u okviru ove rubrike?

U ovoj rubrici, kroz teorijske okvire i ukazivanje na specifične primere, naučićeš kako da iskoristiš svoje znanje maternjeg jezika u unapređenju komunikacionih veština.

Tvoj Magazin je mesto gde se ponovo upoznaješ sa srpskim jezikom.

Onda kada progovoriš, mnogo si toga rekao o sebi.

Rubrika Srpski jezik od A do Š će ti ukazati na važnost jezičke kulture u poslovnom okruženju, ali i u svakodnevici.

U okviru segmenata Važni pojmovi, Zašto se kaže, Zaboravljene reči i Jezičke nedoumice, naučićeš da razmišljaš o jeziku dok ga govoriš.